Electromecànica

Reparació i manteniment de motors elèctrics, bombes, frens elèctrics, embragatges, vàlvules elèctriques i bobines

Instal·lacions i reparacions

Instal·lacions d'electricitat, aigua, gas, calefacció, aire condicionat, telecomunicacions, energies renovables i recàrrega de vehicles.

Hem establert un concert amb Chiron Prevention per a la cobertura de les especialitats de Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Vigilància de la Salut.

Altres serveis

· Legalitzacions

· Contractacions amb comercialitzadora
· Manteniment preventiu

· Assessorament energètic

Obres destacades

Àmbit d'actuació

Comunitats de propietaris

Aparcament

Empreses d'ascensors

Laboratoris

Indústries en general

Administració pública

Instal·lacions esportives

Locals comercials i oficines