Electromecànica

Reparació i manteniment de motors elèctrics, bombes, frens, embragatges, vàlvules elèctriques i bobines

Disposem de dos guals a l'entrada del taller per facilitar la càrrega i descàrrega als nostres clients

Reparació de motors

Motors de corrent alterna i contínua, rebobinat, canvis de rodaments, reparació d'eix mecànic, escuts motor, substitució de plaques de connexions i ventiladors.

Reparació bombes

Superfície i submergible, canvi de rodament, tancaments mecànics. Reparacions mecàniques en eixos i cossos de bombes.

- Rebobinat electro frens

  • Encapsulació altern i contínua de corrent i bobina

- Rebobinat d'embragatges elèctrics i encapsulat.

- Rebobinat de vàlvules elèctriques CC i CA

- Rebobinat de bobines elèctriques per a transformadors